Copyrights

copyrightsCopyright © Surinaamsevogels.nl
De website is eigendom van
Drs. ing. S. (Suniel) Chedie, MBA.
Niets van deze site mag zonder toestemming van de eigenaar van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, is van de eigenaar van deze website.

Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.