Vitaminen en Mineralen

Al te vaak wordt gesproken over vitaminen en/of mineralen voor Vogels. Echter velen weten niet waar ze over praten.

De studie van de groep beschermende stoffen die aangeduid worden met de naam vitamines is pas de laatste vijftig à zestig jaar intensief ter hand genomen. Momenteel kent men ruim dertig vitamines. Vitamines komen in kleine hoeveelheden in de voeding van vogels voor. Het zijn organische verbindingen. Vitamines bestaan uit de elementen koolstof, waterstof en zuurstof. Vaak ook bevatten ze nog stikstof, fosfor en soms ook nog zwavel. Vitaminen zijn stoffen die door bepaalde organismen worden geproduceerd. Vitamines maken onderdeel uit van het natuurlijk voedsel, maar het zijn geen eiwitten, vetten, koolhydraten of water. Vitamines maken meestal onderdeel uit van enzymen. Enzymen zijn organische stoffen die in het lichaam bepaalde stoffen in andere omzetten. Iedere vitamine heeft zijn eigen specifieke taak bij de lichaamsprocessen. Vitamines zijn dus levensnoodzakelijk (essentieel) voor een vogel.
Een ziekte die ontstaat ten gevolge van vitaminegebrek noemt men avitaminose. Bij minder ernstige tekorten treden geen ziekteverschijnselen op. Er zijn slechts min of meer vage klachten, die natuurlijk door een vogel niet kunnen worden aangegeven.
Men spreekt  van een hypovitaminose bij een teveel (overdosis) aan vitaminen. Een teveel aan vitamines kan eveneens schadelijk zijn en afwijkingen veroorzaken.
De overwaardering die vele kwekers voor vitamines hebben en die zich uit in het overdadig gebruik van vitaminepreparaten levert voor een vogel het gevaar op van hypervitaminose.

De gegevens zijn uit dit pdf-bestand heb ik vanuit diverse internetsites verzameld en gebundeld. Ik heb geen rechten op deze informatie en kan derhalve niet aansprakelijk en/of  verantwoordelijk worden gehouden voor deze informatie