Ringen van vogels

Het is niet verplicht om de Surinaamse kweek-/ broed vogels te ringen.
Alleen vogels die op de lijst staan bedreigde diersoorten in NL, moet men verplicht ringen. De Surinaamse zangvogels staan NIET op de lijst van bedreigde diersoorten in NL. Het is echter praktisch om de vogels te ringen, zodat je kan de oorsprong  en leeftijd van de vogel herleiden. (bron: Nederlandse Vogelbond)

Het ringen van de vogels geschiedt na 5 dagen, uiterlijk binnen 7 dagen, na de geboorte.