Info

Surinaamse zangvogels zijn zeer bijzonder zangvogels. Je kan ze een bepaalde zang aanleren en in in het bijzonder “op commando” laten fluiten. Om bovenstaande te kunnen doen heb je een redelijke dosis kennis en ervaring nodig van deze vogels.

Het is een gemeen goed om wedstrijden te doen met deze vogels. Het gaat er dan om welke vogel het meest fluit tegen een andere vogel binnen een kwartier.

Niet elke vogel is een wedstrijdvogel. We onderkennen vogels met een kern kwaliteiten/ eigenschappen, teweten:

  • Boxer/ vechtersbazen; vogels die van nature agressief zijn.
  • Doelloze zangers; vogels die de gehele dag door fluiten.
  • Maker/ Coach; een vogel die andere (jonge)vogels de juiste zang leert fluiten.
  • Voorzanger; een vogel die de ritme, maat en snelheid van fluiten aangeeft (vaak bij wedstrijden)
  • Wedstrijdvogel, vogel die heel goed (het liefst de juiste zang) EN in een hoge tempo kan fluiten tegenover een andere vogel. Niet elke vogel, die veel fluit, is een wedstrijdvogel

Voor meer gedetailleerde informatie, zie karakter eigenschappen van een vogel.